vrijdag 17 maart 2017

Mail aan schepen Els Roelof

Enkele weken geleden stuurden we een klassikale mail naar  Els Roelof . 
Zij is op de gemeente Oostkamp schepen van:
  • Milieu en duurzaamheid
  • Energie
  • Jeugd
  • Verkeer en mobiliteit
  • Waterbeheer
We schreven in onze mail over onze bezorgdheden rondom onze school en boden enkele oplossingen aan ..
Lees maar mee wat wij schreven en wat de schepen antwoordde:Geachte mevrouw de Schepen
Wij, de leerlingen uit 4A van juf Caroline, mailen u in verband met enkele milieuproblemen die wij opmerken rondom onze schoolomgeving.
Daarbij dachten wij ook al na over misschien enkele oplossingen!
1   Zwerfvuil: In en rondom de Vaart zien wij heel wat vuiligheid liggen. 
     Vooral in de Gevaertsestraat wordt er heel vaak aan sluikstorten gedaan ..
    Oplossingen : Camera's plaatsen om de daders te vatten? Meer vuilnisbakken langs de   openbare weg? Het containerpark goedkoper maken zodat mensen meer gaan sorteren ?
2    Te veel autoverkeer.
       Oplossing: Mensen die vaak de fiets gebruiken eens belonen met een klein presentje, het openbaar vervoer goedkoper maken, ...
3  Olielozing in het kanaal:We zien vaak dat er veel oliesporen op het water drijven.
   Oplossing: boetes?
4   We merken dat er toch veel bebouwing is en minder plekjes natuur. Ook de speelpleintjes zijn niet meer zo kindvriendelijk. 
  Oplossing: Minder bouwvergunningen goedkeuren. Meer openbare speeltuintjes inrichten.
Wij hopen dat u ons een reactie terugstuurt.
Met heel vriendelijke groeten
De 23 energietjes en juf Caroline

Beste leerlingen van klas 4A!
 
fantastisch zoals jullie mee bekommerd zijn om het milieu! Dat doet me plezier!
Maar het is niet plezierig wat soms gebeurt, en hoe mensen het milieu om zeep helpen.
 
Daarom moeten we de krachten bundelen, en waar mogelijk samenwerken, om te zorgen voor het milieu. Als iedereen een beetje zorgt en meedenkt, dan kunnen we oplossingen vinden en het beter maken!
Dus bedankt voor jullie voorstellen.
Ik kan hier op reageren en jullie wat toelichting geven.
 
1. zwerfvuil
Het containerpark is niet voor alles betalend. PMD (zoals de blikjes die soms in de bermen slingeren) is gratis, glas is gratis (en staan er zelfs containers voor). Wat betalend is op het containerpark, is waar wij als gemeente ook moeten voor betalen. De mensen betalen de kostprijs, we maken absoluut geen winst op het containerpark, integendeel.
De vervuiler betaalt is het principe. Er zijn gelukkig ook heel wat mensen die wel afval sorteren, bewust omgaan met wat ze kopen. Die moeten niks of niet veel betalen, en worden beloond omdat ze duurzame aankopen doen, hergebruiken, sorteren, ... Het zijn enkel mensen die niet sorteren, of veel producten kopen die niet gerecycleerd kunnen worden, die (veel) betalen.
Er zullen nieuwe type vuilbakken aangekocht worden. We zien dat sommige mensen de gemeentelijke vuilbakken gebruiken om hun afval van thuis in zakken in te steken, en dan is er plaats te weinig voor het kleine afval (papiertje, blikje, ...) van mensen onderweg. We zullen zorgen dat die nieuwe vuilbakken groot genoeg zijn, maar voor kleine beetjes afval.
En er zijn camera’s besteld, om te kunnen controles doen op plaatsen waar veel sluikgestort wordt. De mensen zullen de camera’s niet zien, want het zijn goed verborgen toestellen, maar de camera al die mensen wel zien. De pakkans vergroten noemen we dat. Mensen zullen niet weten waar de camera staat, dus ze weten dat die overal zou kunnen staan, dus hopen we dat ze minder gaan sluikstorten al daardoor. En wie door de camera gefilmd wordt, zal een boete krijgen.
 
2. Er zijn inderdaad veel auto’s.
Ik vind het een goed voorstel om mensen te gaan belonen die met de fiets komen. We proberen dit als gemeente te doen, bijv. met de actie belgerinkel naar de winkel waar we prijzen voorzien daarvoor. Ons eigen personeel stimuleren we ook om met de fiets te komen naar het werk. Er zijn dienstfietsen voor het personeel om rond te rijden.
Misschien kan de school ook meedoen, en meer ouders vragen om niet met de auto naar school te komen of met de fiets. Of de auto iets verder te parkeren, zodat er meer veilige plaats is voor de fietsers aan de schoolpoort?
 
3. olielozing: als er olielozing is, mag dat zeker gemeld worden. En dan wordt er ook opgetreden, en boetes uitgeschreven. Dat weten jullie dan niet altijd, maar als de dader gevonden wordt, dan betaalt die weldegelijk. En sowieso wordt het probleem aangepakt en de vervuiling geneutraliseerd
 
4. We hebben in Oostkamp meer dan 30 speelpleintjes! Dat zijn er heel wat. Die liggen verspreid over de gemeente, en soms echt midden de woonwijk. Soms zijn het grotere met een trapveldje bij zoals aan de bibliotheek, of hele grote zoals de Valkaart, soms zijn het kleintjes zoals er op Steenbrugge zeker al 2 zijn. Ze zijn er, maar misschien kennen jullie ze niet allemaal.
We hebben met de jeugddienst al het idee, om ze misschien eens allemaal op een kaart te zetten. Dan kan je ze in de zomer eens allemaal gaan zoeken. Of als iedereen in de klas al eens vertelt, waar in hun wijk het dichtste speelplein is, hoor je misschien wel, waar speelpleinen zijn die jij nog niet kent?
Wist je trouwens dat we in Oostkamp de meeste bossen hebben van de ganse provincie West-Vlaanderen? En dat we speelbossen hebben in Nieuwenhove, Valkaart, Zorgvliet, Hertsberge en ook één zal aangeplant worden in Waardamme. Dat zijn dan geen speelpleinen, maar daar kan er geravot worden, en zijn er ook heuvels, boomstammen, wilgenhutten bijv.  om wat avontuurlijk te kunnen spelen.
 
Het is zo dat er vooral gebouwd wordt in het centrum, of waar al huizen staan. Er zijn meer woningen nodig, maar dan wel kleinere. Er zijn meer mensen alleen, of ouders die bijv. gescheiden zijn, en dan 2 huizen nodig hebben ipv 1 samen. Dat is jammer, maar het is zo. En we willen natuurlijk dat veel mensen in Oostkamp kunnen blijven wonen.
Als er een nieuwe wijk gebouwd wordt op de gemeente, moet de verkavelaar ook altijd vanaf een bepaald aantal huizen, een speelzone voorzien.
De woongebieden waar nog kan gebouwd worden liggen vast, dat zijn de enige plekken waar nog kan gebouwd worden. De rest blijft zeker open gebied! Dat ligt vast in structuurplannen, dus dat kan niet zomaar veranderd worden, zeker niet zonder de mensen daarin te betrekken en inspraak te geven.
 
Hopend hiermee wat dingen uitgelegd te hebben?
 
Mail me gerust, als iets niet duidelijk iets.
 
Veel succes en een warme groet!
 
Els Roelof, schepen