zaterdag 25 februari 2017

Week tegen pesten

De voorbije week liep de Vlaamse week tegen pesten.

We hadden het, 2 weken geleden al onder leiding van meester Alain , over cyberpesten...Deze week stonden we stil bij pestgedrag in onze eigen wereld. We hielden hierover enkele klasgesprekjes en kwamen daarbij tot de conclusie dat kleine conflicten in ons dagelijks leven steeds zullen voorkomen maar dat we ons moeten behoeden voor pestgedrag! De leerlingen weten dat we op onze school streven naar een respectvolle samenleving...en dat de juf zeker moet ingeschakeld worden als er pestgedrag opduikt!


We luisterden naar en zongen uit volle borst mee met dit lied:
Ook namen we deel aan de actie van Ketnet: Trek een smoel tegen pesten: