zaterdag 18 februari 2017

Varia uit de voorbije week

Batterijen stromen binnen!

Arthur bracht ons op de hoogte over het nieuwe biljet van €50

In ons godsdienstthema 'Stilte en gebed' gingen de leerlingen op zoek naar een mooi gebedje of bezinningstekst die ze in onze gedeelde map van Drive plaatsten ..
De komende weken zullen ze voorgelezen worden in klas.Phebe had enkele dansfilmpjes op haar
Drive geplaatst die ze graag deelde met ons!

Jules zal volop kunnen werken
met zijn buig-en strekspieren met deze gewichten!

Finn haar naam gespot in een mopje
op de scheurkalender!

Gebedje voorbereid door Lies.

Mauro verschafte ons heel wat boeiende informatie over de aardappel!

12 ton poters ...hoeveel aardappelen levert dat op?

Ward vond op KSA-activiteit enkele bloembollen!

Mauro trots op zijn filmposter


Uitbeelden van enkele worden uit het nieuwe woordpakket:
Liefde
Bedroefd

Moordenaar

Geesten


Wiskunde : aan de slag met driehoeken. Indelen volgens de hoeken en de zijden


Meester Alain gaf aan beide klassen van het 4de een boeiende uiteenzetting over veilig omgaan met internet. Bovendien werden veel vragen gesteld ...zo leerden we veel bij!


Aan de slag met het woordenboek