zaterdag 18 februari 2017

De kikker ...een amfibie!

Wij hebben in de W.O.-les heel wat bijgeleerd over de kikker.
Via beeldmateriaal maakten we kennis met de uiterlijke kenmerken, de voortplanting, waarom een kikker kwaakt, wat een amfibie is en nog heel wat meer...
Ook in de muzische lessen gebruikten we de kikker als inspiratiebron!