donderdag 19 januari 2017

Wiskunde is fijn!
 Deze week leerden we opnieuw heel wat bij in de wiskundelessen: 
volop oefenen met de kommagetallen, diagonalen tekenen, oppervlaktematen leren gebruiken ,...