woensdag 7 december 2016

Godsdienst:In de ban van het Mozesverhaal We zijn volop bezig met het thema Mozes in de Godsdienstlessen...

We beluisterden het verhaal van de 10 plagen die God over Egypte stuurde ...
Deze 10 plagen werden zeer goed uitgebeeld ..kijk maar mee!
1 Het water verandert in bloed ...vissen sterven ...


2 de kikkerplaag

3 de steekvligenplaag

4 De muggenplaag

5 De veepestplaag


6 de etterendepuistenplaag

7 De hagel en bliksemplaag

8 De sprinkhanenplaag

9 de duisternisplaag

10 de dodenplaag