vrijdag 18 november 2016

Kinderrechten + Pieter Bruegel de Oude


We weten ondertussen hoe en waarom UNICEF is ontstaan en hoe daaruit het Kinderrechtenverdrag ontstond ...We werkten in een heel leerrijke bundel!
Bovendien is het aanstaande zondag de internationale dag van de Kinderrechten én er loopt Ketnet een super interessant programma 'Generatie K', waarbij er aandacht is voor de rechten van het kind met heel herkenbare situaties uit de leefwereld van de kinderen!


Enkele heel belangrijke kinderrechten op een rij...

We ontdekten dat de zaken
die we het meest belangrijk vinden in ons leven,
overeenstemmen met wat in het
Kinderrechtenverdrag is opgenomen!
We maakten kennis met Pieter Bruegel de Oude, een schilder uit de 16de eeuw..
We bekeken enkele van zijn werken en hoorden waar hij zijn inspiratie haalde .

We gingen aan de slag met zijn schilderij: ' Kinderspelen'

In groepswerk gingen we op zoek naar de kinderspelen die we herkenden ...
Van de ruim 80 kinderspelen vonden we er toch enkele die we nu nog steeds kennen !

Herken je de uitgebeelde kinderspelen?

We maakten ook kennis met enkele uitdrukkingen die verwijzen naar een kinderspel ..
Bikkelhard, hoepel op, de boel op stelten zetten, ieder zijn stokpaardje én Mauro was aan het draaien als een tol!😌


Een heel moeilijke memory van de kinderspelen

We bekeken een aflevering van Generatie K

We pasten het aangeleerde woordje 'turven' van in de wiskundeles toe in de W.O.-les!