vrijdag 18 november 2016

Carwash voor het goede doel!


 
Tiebe uit onze klas wou graag iets doen t.v.v. Music for life ...Daarom sprak zijn mama me aan of we niet met alle kinderen van de klas een actie op touw kunnen zetten...

Ondertussen werden jullie al op de hoogte gebracht ...op 30 november gaat een carwash door en het ingezamelde geld zal geschonken worden aan Start West-Vlaanderen :Deze vzw wil aan kinderen en volwassenen met een beperking, en de direct betrokkenen, ambulante ondersteuning bieden bij het samenleven en bij de uitbouw van hun levenstraject. 

We hopen dat we op veel steun zullen kunnen rekenen ...


In de taalles kregen de leerlingen de opdracht een email te schrijven ...met daarbij aandacht voor :
-een goede aanspreking
-een duidelijk geformuleerde boodschap
-een afscheid

De leerlingen stuurden een email naar familieleden, leerkrachten van de school, vrienden ,...
en maakten hierbij reclame voor de carwash!!!!