woensdag 19 oktober 2016

Wiskanjers!

Rekenen met tijd!


    30 dagen heeft september,april, juni en november
 de andere hebben er 30 en 1
behalve februari alleen
want die heeft er 4 x 7
en in 't schrikkeljaar nog één daarneven!

Aan de slag met de jaarkelender : aantal dagen berekenen tussen 2 data, tijd in dagen berekenen van de ene datum tot en met de andere datum, Wat is een trimester ? Hoeveel dagen/weken/maanden in een jaar? Wat is een schrikkeljaar?
 Gegevens afleiden uit en zelf maken van diagrammen 


Lievelingsvak op school 
Veelhoeken ...nieuwe vierhoeken leren kennen op basis van hun eigenschappen:de ruit en de parallellogram

Met de plooimeter werden heel wat veelhoeken gevormd en omgevormd

Ons jurylid: de geodriehoek steeds bij de hand