woensdag 19 oktober 2016

Tijd voor taal!

Nieuw woordpakket: de heerlijke woorden

Creatief schrijven : een spijtbrief

We lazen enkele brieven en zochten 3 delen waaraan een goede brief moet voldoen:
-de aanspreking
-de boodschap
-het afscheid

Daarna kropen de lln in hun pen (figuurlijk taalgebruik ;) ) en schreven een spijtbrief naar een vriend(in) of naar een ouder.
Die spijtbrieven typten ze dan op een nieuw document op hun scholengruuthuseaccount ..
Juf drukte er al enkele af en zo kregen er al enkele ontvangers hun brief van de zenders met spijt!


Figuurlijk taalgebruik...
Figuurlijk taalgebruik maakt een leestekst pittiger om te lezen ...
Herken je welke uitdrukkingen de lln uitbeelden?Expressief voorlezen ....letten op intonatie en inleving ...

De lln gingen samen zitten met iemand waarmee ze nog niet vaak hadden samengewerkt en oefenden erop los!

Juf of meester spelen voor elkaar : dicteren van de woorden uit de geziene woordpakketten als extra oefening op het grote controledictee!