zaterdag 1 oktober 2016

Allerlei uit de laatste week van september

Gebedje voorbereid door Finn

Bewegingstussendoortje ...bewegen als ene Ninja


In de actualiteit :steeds meer meisjes doen voetbal...
Ook in onze klas een voetbalster:Louise!

Vreemde woorden uit mijn hobby:
Quinten moet heel wat moeilijke woorden kennen
voor zijn hobby zeilen.

Finn toonde ons gepersonaliseerde postzegels van
haarzelf en haar broer!


W.O.: onze provincie West-Vlaanderen 

Oriënteren op de kaart...


Beroep doen op het namenregister

Edgar , een vriend van Jezus.

Luckas uit 4B kwam zijn stappentellers tonen.

Concentratie voor het dictee..
Met behulp van de kaartjes zetten we de stappen
voor de spellingregels ...en schrijven we een juiste hoofdletter waar het moet!


Elke maand evalueren we onszelf
hoe we ons houden aan de klas-/schoolafspraken.
Daarna oordeelt juf of ze akkoord is of niet.