dinsdag 27 september 2016

Taalsystematiek: 2 delen van een zin

We leerden al volop spelen met zinnen :
zinsdelen van plaats veranderen, zinsdelen langer maken, zinsdelen korter maken ...

Nu zijn we volop bezig met de 2 delen van een zin: het onderwerp en de rest van de zin .
We vinden deze door volgende vragen te stellen:


Onderwerp: de hele klas
Rest van de zin : zingt een lied


Dit filmpje is een geheugensteuntje...