zondag 25 september 2016

Muzische drama

Aan de hand van kaartjes waarop een persoon, een plaats, een tijdstip, een situatie ,...staan gaan de lln in groepjes een toneeltje in elkaar stoppen ...

Vrijdag was de start ...de koppen bijeen steken en nadenken over de vragen :Wie ?(personages)Wat?
Waarom?Wanneer? Hoe ? ...

Bovendien moet er een verwijzing naar EHBO in verwerkt worden ....

Wordt vervolgd!