woensdag 21 september 2016

Internationale vredesdag

Niet alleen het begin van de herfst vandaag maar ook de internationale dag van de vrede.
Op deze dag wordt er in de wereld op allerlei manieren getoond dat vrede zo belangrijk is.
Zo hing de vredesvlag vandaag uit aan Oostcampus.

Ook in klas stonden we hierbij stil ...met origami vouwden we een vredesduifje dat we kleurrijk versierden ...Samen kleur geven aan een vredevolle samenleving ...daar werken we volop aan in klas !