woensdag 21 september 2016

Godsdienst : Groepswerk

Niet alleen in de bijbel maar ook in de koran wordt er verteld over Abraham, Mozes, Maria en Jezus...
In groepjes verdeeld werden bijbelverzen en koranverzen gelezen en uitvoerig vergeleken en besproken!