zondag 25 september 2016

Evaluatie kennis W.O..

Het eerste gedeelte leerstof in ons activiteitenboek van W.O. is afgerond.

In de klas blikten we ook al even terug aan de hand van herhalingsvragen die ons kunnen helpen bij het leren instuderen van de leerstof.
Het is de bedoeling dat de leerlingen hier thuis en in klas stap voor stap aan werken .

Ook op Mikado online zijn er leuke oefeningen te vinden.
 We blikken deze week ook terug op de leerstof in de vorm van een hoekenwerk klasdoorbrekend met klas 4B.